Lantern Slides - Box Miscellaneous

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box Miscellaneous - 21 Canal Bridge, Armley [looks like Redcote Lane Bridge (colour tinted) (No on slide 62)
Box Miscellaneous - 21 Canal Bridge, Armley [looks like Redcote Lane Bridge (colour tinted) (No on slide 62)